Safir d.o.o. | Gacko, BiH | safir@teol.net | Tel: +387 59 472 969

26. May 2019 13:49
Oprema Print E-mail

Za uspješnost u poslovanju, poštovanje roka završetka radova i  visok nivo kvaliteta istih sigurno je zaslužna nova i tehnološki savremena oprema. Oprema je poznatih svjetskih proizvođača i redovno se vrši nabavka novih mašina i opreme u zamjenu za korištene.

Prikazan je dio osnovnih mašina i opreme:
-    Kompresor preko 20 m3/min vazduha  ............................................................... 6 kom.
-    Kompresor  18 m3/min  vazduha  ....................................................................... 10 "
-    Kompresor  12 m3/min  vazduha  ....................................................................... 14 "
-    Kompresor  8m3/min  vazduha  .......................................................................... 22 "
-    Pumpa visokog pritiska do 1500 bara Woma ......................................................... 3 "
-    Pjeskare sa pratećom opremom  ......................................................................... 60 "
-    Odvlaživači vazduha velike snage  ....................................................................... 10 "
-    Grijači vazduha velike snage  .............................................................................. 12 "
-    Izmjenjivači vazduha velike snage  ....................................................................... 6 "
-    Pumpe za farbanje do 500 bara Graco ................................................................. 12 "

-    Dizalica hidraulična do 48 m visine  ...................................................................... 2 "
-    Dizalica hidraulična do 25 m visine  ...................................................................... 3 "
-    Radne platforme hidraulične do 15 m visine  .......................................................... 7 "
-    Korpa sa užadima za rad na visini  ........................................................................ 8 "
-    Komplet pneumatskih alata za skidanje korozije  ................................................... 50 "
-    Komplet AKU alata za skidanje korozije  ............................................................... 50 "
-    Građevinska skela lakomontažna  ........................................................................ 10000 m2
-    Transportne jedinice – kamioni veći i manji  .......................................................... 8 kom.
-    Terenska vozila i vozila za prevoz radnika  ........................................................... 11"
-    Komplet mjernih instrumenata marke "ELCOMETER" ............................................ 3 kompleta
 

Graco - pumpa za bojenje Pumpa za mašinsko farbanje Pjeskarenje i kompresori Oprema za pjeskarenje