Safir d.o.o. | Gacko, BiH | safir@teol.net | Tel: +387 59 472 969

26. May 2019 13:30
Reference
Kompletna AKZ-a - pjeskarenje i zaštita sledećih objekata:
Prikazan je jedan dio objekata.

Ugljevik 2017 – 2018

Ugljevik 1 Ugljevik 2 Ugljevik 3 Ugljevik 3.1

Ugljevik 21 Ugljevik 22.1

Ugljevik 22.2 kolaz-mjerna-oprema

 
Kakanj cement – HeidelbergCement Group 2017

kakanj cement heidelberg group 1 kakanj cement heidelberg group 2 kakanj cement heidelberg group 3

kakanj cement heidelberg group 4 kakanj cement heidelberg group 5 kakanj cement heidelberg group 6

 
Luka Bar – TM International, Italija 2017

Luka Bar 3

Luka Bar 1 Luka Bar 4

Luka Bar 5 Luka Bar 2

 
Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu 2013-2018

-    Kompletno postrojenje stare linije:
peći, kolone, reaktori, posude, ventilatori, cjevovodi, nosiva konstrukcija.
-    Energana i komandna sala.
-    Komandna zgrada postrojenja stare linije sa komandnom salom.
-    Rezervoari za mazut i naftu.
-    Rashladni tornjevi za vodu.

Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu

Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu 6

1 2 1 2

5 6 2

5 6 2

Brod 2 plave Brod 3 plave Brod 5 sarene Brod 7 sarene

 
HET - elektro postrojenje 2016

HET1 HET2 HET3

HET4 HET5 HET6

 
Mratinje

1 2 1 2

5 6 2

5 6 2

 
Perućica

1 2 1 2

5 6 2

5 6 2

 
Devoll Hydropower projekat, Elbasan, Albanija (2015-2017)

Devoll Hydropower projekat se sastoji od dvije hidroelektrane, Banja i Moglice, koje se grade u dolini rijeke Devol, oko 70 km jugoistočno od glavnog grada Tirane. Elektrane će raditi kapaciteom 256 MW. Koristeći opremu i tehnologije propisane najnovijim evropskim standardima, Safir d.o.o i Safir Inter Tim d.o.o. obavljaju radove antikorozivne zaštite na istoimenom projektu kao podizvođač renomirane kopanije Alstom/General Electrics. Konkretno, do sada su završeni radovi na cjevovodu dugom 800 m, prečnika 6m, kao i na pomoćnim objektima, turbini i sl.

elbasan-1

elbasan-2 elbasan-3

elbasan-4 elbasan-5

elbasan-6 elbasan-7

elbasan-8 elbasan-9

elbasan-10 elbasan-11

elbasan-12 elbasan-13

 
RiTE Gacko - kran

5 6 2

 
Prethodni radovi

Dalekovodi most 009

slike nokia 118 slike nokia 144

peskarenje_crkve_na_Krscu AKZ most u Podgorici Thumbnail image

Thumbnail image Thumbnail image Thumbnail image

Thumbnail image Thumbnail imageThumbnail image

 
Brodogradilište Bijela

- Radovi AKZ-e na brodovima, (pjeskarenje i farbanje brodova).
- Čišćenje tankova i ostale opreme pumpom visokog pritiska.
- Bravarsko-zavarivački radovi na brodovima.

Brodogradilište Bijela Brodogradilište Bijela

brodogradiliste-bijela
 
Telekom Crne Gore

-    Antenski stub Promonte u Podgorici.

Telekom Crne Gore

 
Telekom RS Banja Luka

-    Antenski stubovi – releji od Novog Grada do Trebinja.
-    Pasivni mikrotalasni predajnici od Novog Grada do Trebinja.
-    Relejni predajnici: Trebević, Leotar, Velež, Veliki Žep, Trovrh, Lebršnik, Duge Njive.

Telekom RS Banja Luka Telekom RS Banja Luka Telekom RS Banja Luka

 
Željeznice RS AD Doboj

-    Željeznički most Rudanka – Kostajnica na rijeci Bosni, (15000m2 č.k.) u Doboju.

Željeznice RS AD Doboj Željeznice RS AD Doboj

 
Inter Most Beograd

-    Stari Savski most u Beogradu.
-    Most Rača na graničnom prelazu Srbija – BiH.
-    Moskovski most u Podgorici.

Inter Most Beograd Inter Most Beograd Inter Most Beograd

 
Page 1 of 2