Novi prvoborac Herceg Novi


  Opis projekta

  Silosi i postrojenja betonare u Meljinama.

  LOKACIJA:

  Herceg Novi

  TIP PROJEKTA:

  KLIJENT:

  Novi Prvoborac a.d.

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%