Kontakt

Pošaljite nam e-mail:

Sjedište firme

Adresa: Braće Grđića 2, Gacko

Telefon: +387 59 472 969; Fax: +387 59 473 010

Email: safir@teol.net


SAFIR INTER GRADNJA d.o.o

Adresa: Pabla Nerude, 12 Beograd

Telefon: +381 11 275 6148; Fax: +381 64 912 0947

Email: safir@teol.net

SAFIR MONT GRADNJA d.o.o

Adresa: Prve bokeške brigade 42/7, Herceg Novi

Telefon: +382 68 585 494; Fax:+387 59 473 010

Email: safir@teol.net

Safir Inter Tim Sh.P.k

Adresa: 3001-3006 Elbasan, Albania

Elbasan Gostime SHTEPANJ, Legjja Pepallaret rruga Rexhep Pepa, parcela 145/29

Telefon: +387 65 787 741

Email: safir.inter.tim@gmail.com; safir@teol.net


Reklama SIT_Zoranov br