Licence

Licence:

Safir d.o.o. Gacko posjeduje:

  1. Licencu za građenje, odnosno izvođenje radova na objektima za koje građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i to:
    • Dijela mašinske faze, mašinska postrojenja i metalne konstrukcije u građevinarstvu.
  1. Rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti mašinskih instalacija u svim vrstama objekata, a u skladu sa članom 11, tačka a) Pravilnika o ispunjavanju uslova pravnih lica za izradu tehničke dokumentacije, revizije tehničke dokumentacije, građenja i nadzora nad građenjem, izdato od strane Odjeljena za javnu bezbjednost Vlade Brčko distrikta BiH.
  2. Licencu za obavljanje bravarsko-zavarivačkih radova pri izradi, montaži, sanaciji i remontu energetskih postrojenja i uređaja i montaži, sanaciji i rekonstrukciji opreme pod pritiskom i izrada prateće tehničke dokumentacije.
  3. Licencu za izvođenje rudarskih radova u površinskoj eksploataciji nemetalnih mineralnih sirovina koji se koriste za dobijenje građevinskog materijala, tehničkog građevinskog kamena, ukrasnog kamena, pijeska i šljunka, proizvodnju opekarsko – keramičkih materijala ili kreča, punila u industriji i transport.

Sve navedene licence su izdate od strane nadležnih Ministarstava.