Oprema

Dio opreme kojom raspolažemo

Za uspješnost u poslovanju, poštovanje roka završetka radova i  visok nivo kvaliteta istih sigurno je zaslužna nova i tehnološki savremena oprema. Oprema je poznatih svjetskih proizvođača i redovno se vrši nabavka novih mašina i opreme u zamjenu za korištene.

Prikazan je dio osnovnih mašina i opreme:

 • Pumpa visokog pritiska do 1500 bara Woma – 3″
 • Kompresor  8m3/min  vazduha – 22″
 • Kompresor  12 m3/min  vazduha – 14″
 • Kompresor  18 m3/min  vazduha – 10 “
 • Kompresor preko 20 m3/min vazduha – 6 KOM.
 • Pjeskare sa pratećom opremom – 60″
 • Odvlaživači vazduha velike snage – 10″
 • Grijači vazduha velike snage – 12″
 • Izmjenjivači vazduha velike snage – 6″
 • Pumpe za farbanje do 500 bara Graco – 12″
 • Dizalica hidraulična do 48 m visine – 2″
 • Dizalica hidraulična do 25 m visine – 3″
 • Radne platforme hidraulične do 15 m visine – 7″
 • Korpa sa užadima za rad na visini – 8″
 • Komplet pneumatskih alata za skidanje korozije – 50″
 • Komplet AKU alata za skidanje korozije – 50″
 • Građevinska skela lakomontažna – 10000 m2
 • Transportne jedinice – kamioni veći i manji  – 8 KOM.
 • Terenska vozila i vozila za prevoz radnika – 11″
 • Komplet mjernih instrumenata marke “ELCOMETER” – 3 kompleta

Dio opreme: