Oprema

Dio opreme kojom raspolažemo

Za uspješnost u poslovanju, poštovanje roka završetka radova i  visok nivo kvaliteta istih sigurno je zaslužna nova i tehnološki savremena oprema poznatih svjetskih proizvođača kao što su Atlas Copco, Contracor, Graco, Woma itd. Redovno se vrši nabavka novih mašina i opreme kao i servisiranje postojeće opreme.

Prikazan je dio osnovnih mašina i opreme:

 • Pumpa visokog pritiska do 1500 bara Woma – 1 kom
 • Industrijski vakumer – usisivač sa pratećom opremom – 2 kom
 • Kompresor  Atlas Copco 156 – 12 kom
 • Kompresor  Atlas Copco 186 – 4 kom
 • Kompresor Comp Air 95-12 – 2 kom
 • Pjeskare Contracor sa pratećom opremom – 35 kom
 • Odvlaživači vazduha – 10 kom
 • Grijači vazduha – 12 kom
 • Izmjenjivači vazduha – 6 kom
 • Pumpe za farbanje do 500 bara Graco – 6 kom
 • Radne platforme hidraulične do 15 m visine – 3 kom
 • Korpa sa užadima za rad na visini – 2 kom
 • Komplet pneumatskih alata za skidanje korozije – 4 kom
 • Komplet AKU alata za skidanje korozije – 4 kom
 • Građevinska skela lakomontažna – 10.000 m2
 • Transportne jedinice – kamioni veći i manji  – 8 kom
 • Terenska vozila i vozila za prevoz radnika – 4 kom
 • Komplet mjernih instrumenata marke “ELCOMETER” – 3 kom

Dio opreme: