Usluge

Usluge koje Vam nudimo:

 • Antikorozivna zaštita metala i nemetala.
 • Savremeni sistemi i tehnologije svih vrsta pjeskarenja: suvo i vodeno pjeskarenje kvarcnim pijeskom, gritom i sačmom.
 • Pjeskarenje i zaštita energetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom; rafinerije, termo i hidroelektrane, toplane, peći, dimnjaci, rezervoari, silosi, cjevovodi, industrijski sistemi.
 • Pjeskarenje i zaštita drumskih i željezničkih mostova.
 • Pjeskarenje i zaštita brodova i drugih plovila.
 • Pjeskarenje i zaštita dalekovoda, antenskih stubova, tornjeva.
 • Pjeskarenje i zaštita pogona i uređaja u prehrambenoj, tekstilnoj, kožarskoj, hemijskoj, farmaceutskoj i drugim industrijskim granama.
 • Pjeskarenje i zaštita kamenih zidova, fasada, betona, spomenika kulture i drugih sakralnih objekata.
 • Hemijsko i vodeno pranje, pranje pod pritiskom, energetskih postrojenja, uređaja, posuda pod pritiskom, industrijskih sistema, cjevovoda, rezervoara i bazena,…
 • Završni radovi u građevinarstvu.
 • Hidroizolacija i termoizolacija.
 • Bravarsko-zavarivački radovi, montaža i demontaža, remontni i sanacioni radovi, skelarski radovi.
 • Radovi hidrogradnje, niskogradnje i objekata do pet etaža.
 • Radovi u rudarstvu: minersko-bušački, remonti i rekonstrukcije, održavanja i revizija.
 • Radovi remonta, rekonstrukcije održavanja i revizije u termoenergetskim i elektroenergetskim objektima.