HE Mratinje


Project Description

  HE Mratinje, Crna GORA

  LOKACIJA:

  Mratinje

  TIP PROJEKTA:

  KLIJENT:

  Elektroprivreda Crne Gore

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%