Leotar – Relejna stanica 2018.


Project Description

  Antikorozivna zaštita rešetkaste čelične konstrukcije i platformi relejne stanice u sklopu projekta modernizacije antenskog stuba relejne stanice Leotar.

  LOKACIJA:

  Trebinje

  KLIJENT:

  MH „Elektroprivreda RS“
  MP a.d. Trebinje
  ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici"
  a.d. Trebinje

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%