HE Trebinje 1, 2021.


Project Description

  Antikorozivna zaštita metalnih prekrića na kruni brane na pogonu HE Trebinje 1

  LOKACIJA:

  Trebinje

  KLIJENT:

  MH "Elektroprivreda Republike Srpske"
  ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" A.D. Trebinje

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%