Devoll Hydropower, Albania


Project Description

  Devoll Hydropower projekat se sastoji od dvije hidroelektrane, Banja i Moglice, koje se grade u dolini rijeke Devol, oko 70 km jugoistočno od glavnog grada Tirane. Elektrane će raditi kapaciteom 256 MW. Koristeći opremu i tehnologije propisane najnovijim evropskim standardima, Safir d.o.o i Safir Inter Tim d.o.o. obavljaju radove antikorozivne zaštite na istoimenom projektu kao podizvođač renomirane kopanije Alstom/General Electrics. Konkretno, do sada su završeni radovi na cjevovodu dugom 800 m, prečnika 6m, kao i na pomoćnim objektima, turbini i sl.

  LOKACIJA:

  Banja, Elbasan, Albanija

  TIP PROJEKTA:

  KLIJENT:

  Devoll Hydropower

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%