Alumina 2017 – 2022


Project Description

  Antikorozivna zaštita čeličnih konstrukcija, silosa, rezervoara, nosača, podesta, opreme, cjevovoda i zaštita betonskih površina u krugu fabrike Alumina d.o.o. Zvornik.

  LOKACIJA:

  Zvornik

  KLIJENT:

  Alumina d.o.o. Zvornik

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%