„RTS Čatići-Visoko“ 2020


Project Description

  Antikorozivna zaštita postojećih čelično-rešetkastih  stubova na 35 kV „RTS Čatići-Visoko“ za potrebe Podružnice „Elektrodistribucija“ Zenica

  LOKACIJA:

  Čatići - Visoko

  KLIJENT:

  JP Elektroprivreda BiH d.d.
  Sarajevo

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%