HE Perućica


Opis projekta

HE Perućica, Crna GORA

LOKACIJA:

Pljevlja

TIP PROJEKTA:

KLIJENT:

Elektroprivreda Crne Gore

KOMPLETNOST RADOVA
100%