HE Perućica


  Opis projekta

  HE Perućica, Crna GORA

  LOKACIJA:

  Pljevlja

  TIP PROJEKTA:

  KLIJENT:

  Elektroprivreda Crne Gore

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%