Leotar – Antenski stub relejne stanice, 2021.


Project Description

  Modernizacija antenskog stuba relejne stanice Leotar (2. faza)

  LOKACIJA:

  Trebinje

  KLIJENT:

  MH "Elektroprivreda Republike Srpske"
  ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici" A.D. Trebinje

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%