Termoelektrana Gacko, 2021.


Project Description

  Antikorozivna zaštita na stabilnom sistemu za gašenje požara na rezervoarima mazuta

  LOKACIJA:

  Gacko

  KLIJENT:

  MH "Elektroprivreda RS" A.D. Trebinje
  ZP "RiTE Gacko" A.D. Gacko

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%