Termoelektrana Gacko, 2020.


Project Description

  Antikorozivna zaštita čelične konstrukcije rashladnog tornje TE Gacko, 2020.

  LOKACIJA:

  Gacko

  KLIJENT:

  MH "Elektroprivreda RS" A.D. Trebinje
  ZP "RiTE Gacko" A.D. Gacko

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%