HE Mostar 2020.


Project Description

  Antikorozivna zaštita dijela opreme hidroelektrane HE Mostar, 2020.

  LOKACIJA:

  Mostar

  KLIJENT:

  JP "Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne" d.d. Mostar

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%