Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu 2013/2018


Project Description
  • Kompletno postrojenje stare linije: peći, kolone, reaktori, posude, ventilatori, cjevovodi, nosiva konstrukcija
  • Energana i komandna sala
  • Komandna zgrada postrojenja stare linije sa komandnom salom
  • Rezervoari za mazut i naftu
  • Rashladni tornjevi za vodu
  • Pjeskarenje procesnih cijevi konvekcije u pećima
  • AKZ metalnih konstrukcija cijevnih mostova, metalnih ograda preko mostova i prelaza preko cjevovoda
  • AKZ čeličnih konstrukcija, plate peći, cijevi, opreme
  LOKACIJA:

  Bosanski Brod

  KLIJENT:

  AD "Rafinerija nafte" Brod

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%