Telekom RS


Project Description

  Antenski stubovi – releji od Novog Grada do Trebinja.
  – Pasivni mikrotalasni predajnici od Novog Grada do Trebinja.
  – Relejni predajnici: Trebevic, Leotar, Velež, Veliki Žep, Trovrh, Lebršnik, Duge Njive.

  LOKACIJA:

  Od Novog Grada do Trebinja

  TIP PROJEKTA:

  KLIJENT:

  Telekom RS

  KOMPLETNOST RADOVA
  100%